aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka - skocznia

W lutym 2016 roku na skoczni w Lubawce mają się odbyć zawody w skokach narciarskich w ramach Zimowej Olimpiady Młodzieży. Obiekt musi być do tej imprezy przygotowany. Część kosztów pokryje Urząd Marszałkowski.Skocznia w Lubawce to obiekt 90-metrowy z drewnianą konstrukcją najazdu. W tej chwili ten element jest rozbierany. Jak mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że stara konstrukcja nie nadawała się już do użytku.

Stąd pomysł zastąpienia drewnianego najazdu ziemnym nasypem. Prace nad jego utworzeniem już się rozpoczęły. Okazało się jednak, że gmina jest właścicielem jedynie działek pod najazdem. Częściowo usypany nasyp zajął sąsiednie działki należące do Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wezwało już Urząd do przywrócenia terenu do poprzedniego stanu. Dalsze prace zostały wstrzymane. Przy obecnym podziale działek nie można ich przeprowadzić. Burmistrz Ewa Kocemba mówi, że poprosiła o przesunięcie terminu uporządkowania terenu do 30 czerwca 2016 roku. W międzyczasie będzie starała się przejąć tereny sąsiadujące z najazdem.

Obecna koncepcja zakłada budowę nowego drewnianego najazdu, w miejscu starej konstrukcji. Burmistrz zapewnia, że skocznia będzie gotowa na Olimpiadę. Na remont w budżecie miasta zapisanych jest 250 tys. zł. W tej kwocie jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 140 tys. zł, o którą wystarała się radna Iwona Krawczyk.

W planie jest stworzenie obok obecnej skoczni mniejszej konstrukcji. Będzie to możliwe dopiero wiosną. Według E. Kocemby nie ma żadnej dokumentacji prac prowadzonych do tej pory przy małej skoczni. Trzeba ją dopiero przygotować.

Lubawka - skocznia, zdjęcia z 6.12.2015.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez