Print

fot. archiwum

Zrealizowany przez mieszkańców Opawy projekt Nasze wspólne miejsce odpoczynku "Opawska Ostoja" został uznany za najlepszy w województwie i zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

 

Konkurs organizuje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W pierwszym etapie eksperci Stowarzyszenia dokonali oceny zgłoszonych inicjatyw. W każdy z województw wytypowali jedną, która oceniane będzie w finale. Województwo dolnośląskie reprezentować będzie Opawa. Finałowej oceny dokona komisja konkursowa. Celem tego konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi.

Projekt Nasze wspólne miejsce odpoczynku "Opawska Ostoja" został zrealizowany w 2016 roku z funduszu sołeckiego, ze środków programu Działaj Lokalnie IX oraz LSIO.

link z wynikami: http://www.kss.org.pl/…/313-konkursu-fundusz-solecki-najlep

O zakończeniu projektu "Opawska Ostoja"