Print

Kamienna Góra ogłosiła przetarg na przebudowę miejskiego targowiska. To drugie postępowanie w tej sprawie.

 

Samorządowcy szukają firmy, która wykona zadanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wybrana firma ma wykonać dokumentację projektową i ją zrealizować. Na remont targu miasto pozyskało środki zewnętrzne.

Inwestycja ma być zrealizowana do 30 listopada 2018 roku. O wyborze oferty decydować będzie cena (60) oraz okres gwarancji (40). Oferty można składać do 28 lutego.

W pierwszym przetargu złożona została tylko jedna oferta, ponad dwukrotne przekraczała kwotę zaplanowaną przez miasto - Wysoka oferta.