Print
Bukówka - Senior+

Dzisiaj (poniedziałek, 29 stycznia) w Bukówce odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+.

 

Dom mieści się w budynku świetlicy wiejskiej. Seniorzy mogą w nim przebywać osiem godziny dziennie. Przewidziano 20 miejsc.

Świetlica przebudowana został dzięki dotacji pozyskanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W marcu 2017 roku MGOPS uzyskał 300 tys. zł dotacji. Gmina miała dołożyć 20%, ale podczas remontu okazało się, że koszty dodatkowe będą większe. Wzrosły do 188 tys. zł.

Bukówka - Senior+

Włączając się do projektu gmina zobowiązała się do utrzymywania domu przez 3 lata. Co roku składać będzie wniosek o dofinansowanie jego funkcjonowania. Ministerstwo pokryje maksymalnie 40% kosztów, nie więcej niż 300 zł miesięcznie na seniora.

W domu Senior+ w Bukówce zatrudnione zostały trzy osoby, które przez 8 godzin zajmować się będą uczestnikami zajęć. Wśród nich jest animator kultury i terapeuta zajęciowy. Dodatkowo z domem współpracować będą rehabilitant-fizjoterapeuta (2 x w tygodniu po 3 godziny), psycholog (raz w miesiącu) i pielęgniarka (raz w tygodniu).

W tej chwili wszystkie miejsca są zajęte. W okresie zimowym seniorzy z Lubawki mają zapewniony dojazd i powrót.

Podczas otwarcia Iwona Krawczyk wicemarszałek województwa zaproponowała utworzenie w domu biblioteki. Przekazała kilkanaście albumów prezentujących Dolny Śląsk.

Bukówka - Senior+