Print

W tym roku szkolnym w szkole w Szarocinie dzieci w oryginalny sposób zachęcane są do ruchu na świeżym powietrzu.

 

W szkole realizowany jest projekt KilomeTrasy. Na długiej przerwie każdy chętny uczeń może pokonywać marszobiegiem trasę wyznaczoną wokół jednego ze szkolnym budynków. W celu zdyscyplinowania uczestników, za spóźnienia na lekcję odejmowane są pokonane kilometry.

W pierwszym półroczu wszyscy uczestnicy pokonali 421,4 km. Najlepszym w szkole okazał się Mateusz Morawski (64,3 km), jednocześnie najlepszy wśród siódmoklasistów. Drugie miejsce w szkole zajęła Karolina Morawska (60,3 km), trzecie Krzysztof Tilgner (31,8 km), najlepszy wśród czwartoklasistów.

Wśród szóstoklasistów najdłuższy dystans przebyła Daria Gierasimowicz (13,9 km)< piątoklasistów Wiktora Głód (20,9 km). W rywalizacji klas prowadzi najstarszy rocznik (213,9 km)< drugie miejsce zajmują czwartoklasiści (106,8 km), trzecie szóstoklasiści (68,7 km).

Pomysł wzorowany jest na programie z USA. W Szarocinie zabawę sponsoruje Bank Spółdzielczy i Nadleśnictwo Kamienna Góra.