Print
Zbigniew Lipień - skarbnik

Radni powiatu kamiennogórskiego zaakceptowali dzisiaj (wtorek, 23 stycznia) emisję kolejnych obligacji.

 

Powiat w tym roku chce wyemitować obligacje o wartości 9 mln zł. Ma być to tańszy sposób uzyskania funduszy niż zaciąganie kredytów. Wykup obligacji rozpocznie się po 6 latach, w roku 2024 i potrwa do 2032 roku. Przez pierwsze sześć lat powiat spłacać będzie tylko odsetki. Ich wysokość to stawka Wibor 6 miesięcy plus marża, która ustalona zostanie podczas przetargu.

Nowe obligacje przeznaczone zostaną na wykup poprzednich obligacji, wierzytelności i kredytów. Łącznie to 6 mln zł. Pozostała uzyskana z obligacji kwota przeznaczona zostanie na wkłady własne przy tegorocznych inwestycjach.

Powiat już raz emitował obligacje. Ich spłata została w 2012 roku przesunięta, co spowodowała zamianę obligacji na wierzytelności i podniesienie z 0,19% do 1,50% prowizji banku. Emisja nowych obligacji ma być tańsza niż zaciągnięcie kredytów.