Print

Dwie oferty złożone zostały w przetargu na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szarocinie i Ogorzelcu.

 

Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która zaplanowała na wykonanie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj 4 mln zł. Do tej pory trzy przetargi zostały unieważniono z powodu zbyt wysokich wymagań finansowych oferentów. Tym razem najniższa oferta to 4,3 mln zł. Wkrótce przekonamy się, czy kwota taka zostanie zaakceptowana.

Budowa ma być zakończona do 30 listopada 2019 roku. Inwestycja obejmuje 1300 metrów bieżących chodnika w Szarocinie oraz 900 mb w Ogorzelcu. Powstać mają zatoczki autobusowe, poszerzona ma być również część jezdni.

Połowę kosztów inwestycji pokryje gmina Kamienna Góra.

Przygotowywana jest jeszcze dokumentacja budowy chodnika w Leszczyńcu.