Print
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Od początku roku w internecie dostępny jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Rejestr prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Rejestr podzielony został na dwie części. "Rejestr publiczny" dostępny jest dla wszystkich. Znalazły się w nim dane prawie 800 osób - To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. - czytamy na stronie ministerstwa. Wśród podanych danych jest m.in. imię i nazwisko, data urodzenie, miejsce aktualnego pobytu, zdjęcie. Podano również paragrafy, z których dana osoba została skazana. Dane mają być na bieżąco aktualizowane.

Druga część rejestru, w której zgromadzono dane ponad 2600 osób, dostępna jest tylko dla wybranych instytucji. Korzystać z niej muszą m.in. dyrektorzy szkół, którzy nie mogą zatrudnić osoby figurującej w rejestrze. Każdy może złożyć wniosek o dostęp do tego rejestru.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Z rejestru można przejść do Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Zaznaczone są na niej przestępstwa na tle seksualnym popełnione w każdej gminie. Statystyczne informacje podzielone są według artykułów opisujących dane przestępstwo.