Print
Lubawka - sesja rady

Radni Lubawki przyjęli dzisiaj (czwartek, 30 listopada) uchwałę o utworzeniu Rady Seniorów.

 

Rada ma być podmiotem konsultacyjnym i doradczym. Składać się ma z osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na ich rzecz. Ma m.in. wspierać aktywność osób starszych, zapobiegać ich marginalizacji, promować zdrowie.

Rada ma liczyć 11 członków, którzy zgłoszą się podczas naboru ogłoszonego przez burmistrza. Jeśli zgłosi się więcej chętnych, o udziale w pracach rady będzie decydować losowanie.

Kadencja rady trwać będzie cztery lata, praca w niej będzie działalnością społeczną.