Print

ZSZiO Kamienna GóraWyrażamy serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości z okazji 70-lecia Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi fundament naszej szkoły.

 

Dziękujemy za przybycie Dostojnym Gościom – przedstawicielce Ministerstwa Edukacji Narodowej, Staroście i Wicestaroście Powiatu Kamiennogórskiego, Burmistrzom, Wójtom, Przyjaciołom Szkoły, byłym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły, absolwentom, przedstawicielom współpracujących z nami instytucji, kadrze kierowniczej placówek oświatowych naszego miasta, uczniom, rodzicom, sympatykom szkoły.

Słowa podziękowania kierujemy do przybyłych na uroczystość księży, którzy sprawowali mszę św. w intencji pracowników, uczniów, absolwentów oraz nieżyjących pracowników szkoły.

Dziękujemy za zaangażowanie lokalnym mediom, za objęcie patronatem medialnym naszej uroczystości, ale także za regularne promowanie naszej placówki u szerokiej rzeszy odbiorców.

Jubileusz 70-lecia był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów placówki. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania gronu pedagogicznemu za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, z której jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że to niezwykłe wydarzenie pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci. Dlatego raz jeszcze dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice