Print
Kamienna Góra - sesja

Podczas dzisiejszej sesji (środa, 25 października) radni Kamiennej Góry przyjęli nazwy dwóch nowych ulic.

 

Obie ulice powstały między ul. Małą a Wałbrzyską. Bez emocji radni przyjęli nazwę Na wzgórzu, dla jednej z nowych ulic. Wszyscy głosowali za.

Druga propozycja wywołała emocje. Zgodnie z propozycją nowa ulica nazwana miała być ul. Napoleońską. W uzasadnieniu podano, że tym szlakiem biegł trakt napoleoński. Radny Janusz Chodasewicz uznał, że tak peryferyjna ulica nie może nosić takiej nazwy, domagał się usunięcie uchwały z porządku obrad i ponownej pracy nad nim. Przewodniczący i radca prawny uznali, że porządek obrad można zmienić tylko na początku sesji, a nie w jej trakcie. Sekretarz przypomniał, że J. Chodasewicz nie zgłaszał zastrzeżeń podczas prac w komisjach. Ostatecznie za taką nazwą głosowało 10 radnych, 2 było przeciwko, 7 się wstrzymało.