Print
Kamienna Góra - Muzeum Tkactwa

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze organizuje konkurs historyczny dotyczący reformacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Za początek reformacji uznawany jest 31 października 1517 roku, dzień, w którym Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez. W 2017 roku muzeum zorganizowało cykl wykładów na temat „500 lat reformacji”. Reformacja i luteranizm to temat ściśle związany z historią regionu.

Posumowaniem cyklu wykładów o reformacji jest konkurs historyczny, który odbędzie się w siedzibie Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w dniu 15 listopada od godziny 10.

REGULAMIN:
Organizatorem konkursu jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra.
1. W konkursie uczestniczyć mogą szkoły ponadpodstawowe z Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego, zapraszamy głównie klasy, które brały udział w zajęciach z naszego tematu w roku szkolnym 2016-2017.
2. Cele konkursu:
a. zachęcenie młodzieży do poznawania historii Śląska i Ziemi Kamiennogórskiej w kontekście jej protestanckiej historii
b. Zachęcenie młodzieży do poznania ważnego rozdziału w historii Europy w związku z rocznica 500-lecia powstania Reformacji, głębsze poznanie wielokulturowości Europy, chrześcijańskich korzeni Europy w różnych odmianach, a także wielokulturowości dawnej Polski, również w kontekście zagadnienia tolerancji.
c. zachęcenie nauczycieli do pogłębiania omawianego tematu z uczniami w przyszłości
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. W konkursie wezmą udział pięcioosobowe zespoły wybrane z każdej uczestniczącej wcześniej w zajęciach klasy.
5. Zespoły odpowiadać będą na pytania konkursowe zbiorowo.
Pozostali uczniowie z klas z których wyłoniono drużyny zaproszeni są wraz z opiekunami w charakterze widzów.
6. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować inni uczniowie z klas szkół ponadpodstawowych
7. Pytania przygotowane są w formie testów, z podanymi kilkoma odpowiedziami, z których należy wybrać jedną odpowiedź prawidłową
8. Przewidziane są trzy bloki tematyczne pytań:
a. Narodziny Reformacji
b. Reformacja na Śląsku, sztuka Reformacji w naszym regionie
c. Wybrane zagadnienia z dziejów Reformacji w Polsce
9. Drużyna, która wygra konkurs otrzyma nagrody