aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 tkacze

Za nami 3 intensywne dni (a dla niektórych również noce) pracy na planie filmowym. Wspaniała przygoda dla wszystkich realizatorów filmu „TKACZE” odbywa się w reżyserii Roberta Delegiewicza. Jest on również autorem scenariusza, inspirowanego motywami dramatu „Tkacze” (Die Weber) Gerharta Hauptmanna, poświęconego zbrojnemu zrywowi tkaczy, w roku 1844, domagających się podniesieniu płac oraz poprawy warunków bytowych. Choć na efekt końcowy musimy cierpliwie poczekać to już dziś należy stwierdzić, że było to duchowe przeżycie dla wszystkich realizatorów tego filmu.

 

Po zakończeniu realizacji zdjęć i nagrań dźwiękowych, nad którymi pracowali w pocie czoła: Paweł Wołkowski, Szczepan Zając, Waldemar Zając, Adrian Niepsuj i Kinga Urzędowska, przyszedł czas na kolejną fazę działań – postprodukację. Nad dalszą produkcją która obejmuje montaż zgromadzonego materiału, dodawaniem efektów oraz obróbką ścieżek dźwiękowych, będzie czuwał Paweł Wołkowski. Praca nad tworzeniem filmu, jest bardzo wymagająca. Od pojawienia się pomysłu na jego powstanie, do momentu, gdy będzie on gotowy upłynie trochę czasu, lecz gdy wszystkie etapy realizacji będziemy mieli za sobą, przyjdzie moment, gdy będziemy mogli pokazać gotowe dzieło wszystkim widzom.

Film powstaje w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego – „Tkacze Śląscy” zadania, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020, które obejmuje działania z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. W ramach programu Stowarzyszenie „TKACZE ŚLĄSCY” realizuje również zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło.

 logo

Nadzór nad całością przedsięwzięcia sprawuje Teresa Sobala – Prezes Stowarzyszenia „Tkacze Śląscy. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi, związanymi z powstawaniem tego filmu zajmują się Grażyna i Ryszard Wołkowski.

Realizacja zdjęć na planie filmowym nie była by możliwa bez udziału:
• Aktorów, a wśród nich Członków Głuszyckiej Grupy Teatralnej "Po godzinach",
oraz Kingi Urzędowskiej i Kingi Cieślak
• Członków Zespołu Ludowego „Zgoda” z Chełmska Śląskiego, • Słuchaczy Akademii Każdego Wieku z Chełmska Śląskiego,
• Mieszkańców Chełmska Śląskiego pełniących rolę Statystów,
• Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubawki, • Członków Zespołu Folklorystycznego „Kwiatuszki Lnu” z Chełmska Śląskiego,
• Magdaleny Dobrej - Goodartist, która w sposób perfekcyjny zajęła się kreowaniem wizerunku oraz stylizacją ubioru artystów.

Za ofiarowaną pomoc i stworzenie warunków do realizacji przedsięwzięcia składamy wyrazy uznania i ogromnej wdzięczności:
• Członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego – „Tkacze Śląscy”
• Księdzu Proboszczowi Parafii Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim Stanisławowi Kowalskiemu,
• Panu Ryszardowi Bizoniowi
• Panu Marcinowi Jaksoniowi
• Lokalnym mediom
• Sołectwu Chełmska Śląskiego
• Panu Grzegorzowi Żurkowi – kierownikowi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
• Panu Jackowi Trybale - kierownikowi do spraw PR i turystyki opactwa i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie • Pani Elżbiecie Chrapek z Lubawki
• Dyrekcji i Pracownikom MGOKiS w Lubawce oraz Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim • Komendantowi i Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim
• Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
• Uczniom Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego klasy mundurowej o charakterze wojskowym w Kamiennej Górze
• Wypożyczalnia Kostiumów Teatralnych Teatr „TRAKT”
• Pani Annie Mrowca z Chełmska Śląskiego
• Pani Krystynie i Panu Andrzejowi Krok z Chełmska Śląskiego
• Wolontariuszom i Mieszkańcom Chełmska Śląskiego za użyczenie pomieszczeń pozwalających oddać charakter scen historycznego filmu.

Dokumentację fotograficzną w trzecim dniu pracy na planie filmowym zawdzięczamy Studio-2B.

Wszystkim Państwu dziękujemy za niepowtarzalną atmosferę, pełną autentycznego zainteresowania wydarzeniem. Wspólnie stworzyliśmy jedną wielką, Tkacką Rodzinę.

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”

 

REKLAMA