aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot.wp

Osoby, które decydują się na założenie spółki, muszą wywiązać się z kilku podstawowych obowiązków. Należą do nich nie tylko sporządzenie umowy, ale także wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy w takiej sytuacji zakładanie spółki przez internet jest możliwe?

Założenie spółki przez internet a prawo

Zacznijmy od tego, co na temat zakładania spółek mówi prawo. Podstawowe przepisy na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz Kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037). Należy podkreślić, że nie są to jedyne akty prawne regulujące tę kwestię. Jednak znajdziemy w nich najważniejsze informacje. W tym miejscu warto się zatrzymać i wspomnieć o podziale spółek prawa handlowego. Pierwsze z nich to osobowe, wśród których można wymienić: spółkę jawną, partnerską, komandytową czy też komandytowo-akcyjną. Z kolei do kapitałowych należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (S.A.). 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie swojej działalnością w jednej z tych form, muszą zapoznać się z podstawowymi przepisami. Poznając ich sposób działania oraz zasady dotyczące odpowiedzialności, będziemy w stanie wybrać odpowiednią formę działalności. W Kodeksie spółek handlowych znajdują się między innymi najważniejsze zasady zakładania wyżej wymienionych spółek. Co będzie niezbędne do przejścia przez ten proces?

Jak założyć spółkę przez internet?

Podczas zakładania spółki należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności oraz złożeniu kompletnej dokumentacji, która umożliwi poprawną rejestrację, a następnie funkcjonowanie działalności. Nie ulega wątpliwości, że zadanie to nie należy do łatwych. Dlatego też wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej i udzielenie pełnomocnictwa specjaliście. W takiej sytuacji zyskujemy pewność, że wszystko zostanie załatwione prawidłowo, a my otworzymy firmę bez przeszkód. Najważniejsze informacje na temat procesu zakładania spółki można znaleźć na stronie: https://kancelaria-slaski.pl/jak-zalozyc-spolke-przez-internet/. Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia przedsiębiorcom portal S24, za pomocą którego można taniej i szybciej dokonać wszelkich formalności. Nie oznacza to, że jest to prostsza procedura niż ta obejmująca spółki prawne rejestrujące się stacjonarnie. 

Aby móc skorzystać z udogodnienia, jakim jest założenie spółki przez internet, każdy ze wspólników musi założyć konto na portalu S24. Następnie konieczna jest jego autoryzacja. Kolejnym krokiem będzie podjęcie decyzji dotyczących nazwy spółki, formy prawne czy też siedziby. Musimy również wprowadzić wszystkie informacje o wspólnikach, sporządzić treść umowy spółki oraz innych dokumentów. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tej usługi wymaga posiadania podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, które mogą zastąpić tradycyjny podpis. Jak widać, założenie spółki przez internet jest możliwe, ale czeka nas przy tym nie mniej formalności niż podczas tradycyjnego procesu. Dlatego też warto pomyśleć o pomocy specjalistów.

 

REKLAMA