aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. wp

Alkoholizm to choroba wymagająca kompleksowego leczenia, które skupi się zarówno na sferze psychicznej, jak i fizycznej. Bardzo istotne jest, by alkoholik udał się do ośrodka odwykowego, w którym uzyska pełną pomoc ze strony osób wykształconych w kierunku leczenia uzależnień.

Wstępne badanie pacjenta przed podjęciem leczenia

Kiedy chory przybędzie do ośrodka w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony z nim wywiad oraz zostanie przebadany. Wyniki tych badań będą miały decydujący wpływ na kolejne etapy leczenia. Podczas badania krwi i moczu — specjaliści określą stopień zniszczenia organizmu przez substancje psychoaktywne. Wywiad przeprowadzony przez lekarza pozwoli na przewidzenie pierwszego etapu — czyli detoksu. To bardzo ważne, by chory na samym początku poinformował, jak przebiegały wcześniejsze detoksu i czy w ogóle miały miejsce. Znajomość reakcji chorego na odstawienie substancji psychoaktywnej pozwoli przewidzieć i zapobiec negatywnym przebiegom.

Przeprowadzenie kompleksowego detoksu alkoholowego

Po przejściu podstawowych badań chory zostanie skierowany na detoks. Celem detoksu jest oczyszczenie organizmu chorego z substancji psychoaktywnej. Lekarze będą podawać medykamenty, najczęściej w postaci kroplówek, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia ostrego zespołu alkoholowego. Zespół alkoholowy przejawia się u chorego uczuciem lęku, zagrożenia, niepokoju, a także padaczką, biegunkami, nudnościami, bólami głowy i całego ciała.

By zapobiec kolejnym objawom zespołu alkoholowego należy utrzymać w organizmie chorego równowagę wodno-elektrolitową. Większość zaburzeń na tle psychofizycznym wynika z niewłaściwej gospodarki witamin i makroelementów. Po prawidłowym przejściu detoksu — organizm chorego zostanie oczyszczony z substancji psychoaktywnych. Wówczas chory może zostać skierowany na dalsze etapy leczenia.

Przejście do właściwego leczenia alkoholizmu

Po prawidłowo zakończonym detoksie organizm chorego wolny jest od substancji psychoaktywnych, co stanowi dopiero początek długiej drogi do normalnego funkcjonowania. Na tym etapie alkoholik zostaje skierowany na terapię. Początkowo są to terapie indywidualne, które mają na celu pomóc choremu z użyciem różnego rodzaju technik psychoterapeutycznych. Długość psychoterapii jest różna. Wszystko zależy od jej przebiegu i charakteru osoby chorej. Ważny jednak jest jej cel. W pierwszej kolejności psychoterapeuta ustali z chorym zasady terapii.

W kolejnych etapach pacjent będzie poznawał siebie i swoje emocje na nowo. Podczas psychoterapii chory powinien zrozumieć problem i jego naturę, nauczyć się określać emocje i popędy. W dalszych etapach psychoterapeuta przepracuje kolejne możliwe sytuacje, tak by wyrobić w pacjencie nawyki i umiejętności reagowania na sytuacje, które wcześniej były dla chorego problematyczne. Po psychoterapii indywidualnej — czas na psychoterapię grupową. Nie oznacza to, że następują one jedna po drugiej. Wszystko zależne jest od indywidualnego przebiegu samej terapii.

Jednak najczęściej pacjent kierowany jest na terapię grupową nie przerywając indywidualnej, której koniec następuje dopiero po pewnym czasie. Podczas psychoterapii grupowej chorzy dzielą się swoimi przeżyciami i wnioskami. A także wykonują ćwiczenia przewidziane przez prowadzącego. Istotne jest, by na tym etapie pacjenci byli aktywizowani na wielu płaszczyznach.

Jak przebiega proces leczenia alkoholizmu w ośrodku odwykowym - podsumowanie

Stała opieka specjalistów i zamknięta przestrzeń ośrodka sprawiają, że pacjenci mogą poczuć się bezpiecznie i wyjść z nałogu. Kolejne etapy leczenia alkoholizmu w ośrodku wyglądają różnie, ponieważ specjaliści podchodzą do każdego pacjenta indywidualnie. Alkoholizm to choroba, której podłoże jest zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dlatego też podejście do chorego powinno być wysoce indywidualne. Na takie warunki mogą liczyć pacjenci w ośrodku odwykowym Przebudzenie.

Każda z osób, która znajdzie się w ośrodku posiada inną historię, inne emocje i inne rozumienie świata. Na pacjenta w ośrodku czekają detoks, terapia indywidualna i terapia grupowa. Każdy z tych etapów wprowadzany jest indywidualnie. Takie podejście pozwala na to, by pacjent mógł czuć się swobodnie i odczuwać wsparcie, które jest jednym z najważniejszych elementów powracania do zdrowia.