aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
DCR Kamienna Góra

 

 

DCR Kamienna Góra

W tym roku na wzrost wynagrodzeń mają wpływ nagrody finansowe, a średnia miesięczna kwota nagrody to 867,00 zł na osobę.

Dzięki staraniom Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Pani Iwony Krawczyk, Właściciel mógł przekazać prawie połowę zysku za 2017 r., który wyniósł ponad 2 mln zł na nagrody dla pracowników, a resztę przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

DCR Kamienna Góra

Dodatkowo pracownicy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. otrzymują środki finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na każdego pracownika Spółki dokonuje się odpisu w wysokości co najmniej 1 185,66 zł. Ponadto pracownicy otrzymują nagrody jubileuszowe, których wysokość uzależniona jest od stażu pracy i wynosi odpowiednio:
- za 20 lat stażu pracy 75% wynagrodzeniaDCR Kamienna Góra
- za 25 lat stażu pracy 100% wynagrodzenia
- za 30 lat stażu pracy 150% wynagrodzenia
- za 35 lat stażu pracy 200% wynagrodzenia
- za 40 lat stażu pracy 300% wynagrodzenia