aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via wp

Wydawać by się mogło, że odzież ochronna i odzież robocza to stosowane wymiennie terminy określające ogólnie pojętą odzież BHP. Okazuje się jednak, że pomiędzy odzieżą ochronną i odzieżą roboczą występują znaczące różnice, o których istnieniu powinni wiedzieć wszyscy pracodawcy, którzy muszą zapewnić takową ochronę swoim pracownikom.

Wydawać by się mogło, że odzież ochronna i odzież robocza to stosowane wymiennie terminy określające ogólnie pojętą odzież BHP. Okazuje się jednak, że pomiędzy odzieżą ochronną i odzieżą roboczą występują znaczące różnice, o których istnieniu powinni wiedzieć wszyscy pracodawcy, którzy muszą zapewnić takową ochronę swoim pracownikom. Zamienne używanie odzieży roboczej i odzieży BHP jest błędem, co wyraźnie zauważyć można podczas dokładnej analizy Kodeksu Pracy, który dokładnie określa różnice pomiędzy odzieżą roboczą, a odzieżą ochronną. Co należy wiedzieć o konkretnych rodzajach odzieży BHP przed jej zakupem?

Odzież robocza

Podstawową funkcją spełnianą przez odzież roboczą jest ochrona odzieży pracownika przed zabrudzeniami. W ogólnym rozumieniu jest to więc odzież, która zastępuje ubranie osobiste pracowników i chroni ich ciała przed silnymi zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, czynnikami przyspieszającymi niszczenie tradycyjnej odzieży oraz w wypadkach, kiedy przepisy BHP określają stosowanie ochrony w stosunku do produktów.

W zależności od charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku, na odzież roboczą pracownika mogą składać się pojedyncze elementy garderoby lub całe komplety odzieży roboczej. Do podstawowych dodatków roboczych możemy więc zaliczyć między innymi kaski, rękawice, okulary czy specjalne buty, a także fartuszki i pojedyncze elementy garderoby. Cały strój roboczy to już konieczność stosowania kombinezonów, bluz, kamizelek, spodni, fartuchów, koszul, a nawet specjalistycznej bielizny roboczej.

Odzież robocza może być też specyficzna dla danych zawodów i w niczym nie przypominać tego, co większość osób wyobraża sobie przez odzież roboczą, a więc odblaskowych kamizelek czy kombinezonów. Wśród odzieży roboczej znajdziemy bowiem odzież dla gastronomii, a więc fartuchy dla kelnerów i kucharzy, czy też odzież dla służby zdrowia, a więc wszelkiego rodzaju fartuchy i czepki pielęgniarskie, czy lekarskie.

Zobacz wysokiej jakości produkty wchodzące do kategorii odzieży roboczej, odwiedź sklep BHP Gabi.

Odzież ochronna

Po drugiej stronie spektrum bezpieczeństwa i higieny pracy stoi odzież ochronnakategoria środków ochrony indywidualnej, które służą do zasłonienia odzieży osobistej lub jej całkowitego zastąpienia. W przeciwieństwie do odzieży roboczej, której zadaniem jest ochrona przed zabrudzeniami, odzież ochronna to przede wszystkim bariera pomiędzy bezpośrednimi zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracownika. Wśród zagrożeń występujących na przeróżnych stanowiskach pracy wyróżnia się między innymi zagrożenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz atmosferyczne, przy czym każde z nich są jeszcze odpowiednio stopniowane na podstawie konkretnych norm i wymogów prawnych.

Odzież ochronna, w przeciwieństwie do odzieży roboczej jest poddawana znacznie bardziej restrykcyjnym testom i podlega wielu normom i wymogom. Odzież ochronna dopuszczona do sprzedaży i użytku powinna być opatrzona odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi spełnieniem przez nią odpowiednich norm odpowiadających występującym na danym miejscu pracy zagrożeniom.

Wśród najczęściej stosowanej odzieży ochronnej wyróżnić można między innymi odzież ostrzegawczą odblaskową, stosowaną najczęściej przez pracowników narażonych na kontakt z maszynami operowanymi przez innych ludzi w miejscach z ograniczoną widocznością. Poza nią wśród odzieży ochronnej znajdziemy też odzież chroniącą przed promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym, zapewniającą ochronę w trakcie zagrożenia wybuchem, chroniącą przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi, a także odzież chroniącą przed porażeniem prądem. Oczywista jest też konieczność tworzenia odzieży chroniącej przed czynnikami termicznymi, w tym z osobna przed wysokimi i niskimi temperaturami, chroniącej przed pyłami oraz odzieży odpornej na ekstremalne warunki atmosferyczne.

odzież robocza i ochronna

Powyżej przedstawiliśmy przykładowe produkty ze sklepu BHP Gabi - odzież robocza i ochronna

 

Obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej i roboczej

Wiadomo już, że odzież robocza i odzież ochronna to pojęcia określające zupełnie odmienne rodzaje odzieży BHP. Warto jednak pamiętać, że zarówno jeden jak i drugi rodzaj odzieży jest koniecznością w wielu miejscach pracy. Obowiązek jej zapewnienia leży po stronie pracodawcy i jest określony określonymi artykułami Kodeksu Pracy. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi odzież ochronną oraz odzież roboczą nieodpłatnie. W przypadku pracy, w której dopuszczalne jest stosowanie odzież własnej pracowników, pracodawca musi zapewnić mu pieniężny ekwiwalent odzieży roboczej dla danego stanowiska.