aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
III Forum Kobiet

W połowie lutego w Wambierzycach odbyło się III Forum Kobiet. Uczestniczyła w nim pięciosobowa delegacja z powiatu kamiennogórskiego. Forum zorganizali: Dolnośląska Izba Rolnicza i Gmina Radków.

 

Głos zabrała m.in. Bożena Kończak z DIR w Kamiennej Górze. Apelowała o włączenie się w społeczną akcję obrony wsi jako miejsca produkcji żywności.

Stanowisko Rady Kobiet Dolnośląskiej Izby Rolniczej Z Dnia 16.02.2018 R. W Sprawie Ochrony Miejsca Pracy Rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Rada Kobiet wnosi swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Na przestrzenie ostatnich lat obraz wsi bardzo ewoluował. Coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść "sielskie życie" na prowincji. Z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego utrudniania i prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi. Zdumiewający jest przy tym fakt, że rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli. Alarmujemy!!! - rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom - zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny "śmierdzą". Tymczasem rolnicy w swym trudzie codziennej pracy muszą przestrzegać bardzo rygorystycznych norm, są uzależnieni od warunków atmosferycznych i od jakiegoś czasu od "dobrej woli sąsiada", który w czasie żniw nie zadzwoni na policję by przepędzić rolnika z pola. Przyjezdni sąsiedzi w walce z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy. Przeszkadza im, że suszarnia za głośno chodzi, że kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, że kosi w polu - ot normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć. Na domiar wszystkiego za te wszystkie "WYBRYKI" rolnicy zaczęli być karani przez sądy na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Rada Kobiet stoi na stanowisku, że należy dołożyć wszelkich starań aby przypomnieć napływowym oraz potencjalnym mieszkańcom wsi o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie, zmienić postrzeganie pracy rolnika związanej z wytwarzaniem żywności przez napływowych mieszkańców oraz przypomnienie o korzeniach tym, którzy jeszcze do niedawna pracowali na roli. Przede wszystkim musimy zmienić nastawienie, napływowych mieszkańców wsi oraz służb porządkowych, do prac polowych wykonywanych podczas żniw aby nigdy więcej policjant nie przeganiał rolnika z pola po godz. 22.00. Musimy uświadamiać mieszkańców naszych wsi o trudach z jakimi my rolnicy mierzymy się w swojej codziennej pracy: pogoda, wysokie ceny środków ochrony roślin, niskie ceny skupu, uciążliwe regulacje prawne.

Z uwagi na to, że z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego zakłócania, a wręcz prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi, Rada Kobiet popiera podjęte przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej działania polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji na obszarach wiejskich.

Rada Kobiet jednocześnie apeluje do wójtów, burmistrzów, starostów o włączenie się w kampanię społeczną mającą na celu informowanie ludności napływowej o podstawowej funkcji wsi, o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie, o tym że wieś jest "fabryką żywności pod gołym niebem".

Apelujemy do władz samorządowych o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia problemów rolników na wsi związanych z prowadzeniem produkcji rolnej na etapie dokonywania zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego oraz informowania napływowych mieszkańców wsi oraz służb porządkowych o konieczności wykonania prac polowych w czasie żniw bez względu na porę dnia i inne zdarzenia.

Przewodnicząca Rady Kobiet

Bożena Kończak

III Forum Kobiet