aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji - Kamienna GóraSzanowny Panie Burmistrzu
Z ogromnym zdziwieniem i niepokojem stwierdzamy, że po raz drugi z rzędu Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze nie zostało zaproszone na spotkanie noworoczne organizowane przez Pana Burmistrza, które odbyło się dnia 12 stycznia bieżącego roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pan Burmistrz, tradycyjnie każdego roku dokonując podsumowania współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami, zapraszał również nasz Szpital. Interweniowaliśmy w tej sprawie, podobnie jak w ubiegłym roku u Przewodniczącego Rady Miasta Pana Henryka Różańskiego, który stwierdził, że nie ma żadnego wpływu na ustalanie listy gości a decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do Pana Burmistrza. W przeddzień uroczystego spotkania skontaktowaliśmy się z Panem Arkadiuszem Jaraczem Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, który obiecał nam, że rozezna się w kwestii zaproszenia i poinformuje nas o swoich ustaleniach telefonicznie. Do dnia dzisiejszego niestety nikt do nas nie zadzwonił.

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z Urzędem Miasta, którym Pan kieruje, ponieważ jedynie w ten sposób można lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców. Dla przykładu, gdy okazało się, że jesteśmy jedyną placówką rekomendowaną przez Sanepid, zorganizowaliśmy na terenie naszego Szpitala przygotowywanie posiłków dla podległego Panu przedszkola w Kamiennej Górze. Od września 2017 roku codziennie dowozimy tam posiłki dla dzieci. To Pan Burmistrz zwracając się na spotkaniu do zaproszonych gości powiedział „… to Państwo stworzyliście dobre warunki do pracy i dobre warunki do rozwoju na przyszłość i za to ja Państwu serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję”. Niestety nie dziękował Pan Dolnośląskiemu Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. i ponad 200 osobowej załodze. Rok 2017 dla naszego Szpitala był rokiem szczególnym. Wraz z pracownikami i naszym właścicielem reprezentowanym przez Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego i Panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk walczyliśmy o naszą przyszłość i przetrwanie, chcąc się dostać do sieci szpitali. Wszystko zakończyło się bardzo dobrze.

Dzisiaj możemy z dumą stwierdzić, że rok 2017 był rekordowy pod wieloma względami. Nasz rozwój służy dobru mieszkańców Dolnego Śląska, ale szczególnie mieszkańcom powiatu kamiennogórskiego z racji przyjmowania największej ilości pacjentów z naszego terenu. W ostatnim czasie możemy pochwalić się różnymi osiągnięciami:
- Od połowy października 2017 roku zapewniamy naszym pacjentom opiekę koordynowaną, co jest docelowym modelem, który chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Dla pacjenta oznacza to, że 100% osób na Oddziale Ortopedycznym, którzy tego wymagają ma możliwość trafić na wielotygodniową rehabilitację w naszej placówce, co gwarantuje najlepsze efekty lecznicze. Dotyczy to również pacjentów Oddziału Reumatologicznego
- W związku ze stale rosnącymi potrzebami społeczności lokalnej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich potrzebujących opieki całodobowej w roku 2017 zwiększyliśmy o 20% liczbę łóżek w ZOL-u
- W roku 2017 wykonaliśmy rekordową w 15 letniej historii Spółki liczbę zabiegów endoprotezoplastyki, co się przyczyniło do znacznego skrócenia okresu oczekiwania na ten zabieg
- W roku 2017 rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług medycznych m.in. o świadczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych
- Mamy certyfikat ISO, Certyfikat „Szpital bez bólu” i w 2016 r. po wieloletniej przerwie Minister Zdrowia przyznał nam akredytację
- W latach 2009-2016 zaobserwowaliśmy niekorzystne tendencje utraty pozycji Spółki na rynku usług medycznych. Od 2009 roku mieliśmy do czynienia ze znacznym zmniejszeniem wartości kontaktów z NFZ. Rok 2009-2016 to strata ok. 3 mln zł w poziomie kontraktów z uwzględnieniem inflacji. Dotyczy to Ortopedii, Reumatologii i Rehabilitacji. Miało to wpływ na pogorszenie osiąganych wyników finansowych. Rok 2017 to pierwszy rok od 2009 gdzie znacznie zwiększyliśmy wartość kontraktu, co przekłada się na poprawę sytuacji finansowej Spółki.

Na spotkaniu noworocznym, na które nie zostaliśmy zaproszeni, Pan Burmistrz poruszył kwestię zrealizowanych i planowanych inwestycji na rynku lokalnym. Dla nas rok 2017 i 2018 to lata przełomowe w zakresie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. Informowaliśmy już opinie publiczną o przetargu z roku ubiegłego. Dzięki Pani Iwonie Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która złożyła stosowny wniosek zakupujemy nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, aparat USG i inne urządzenia medyczne. W roku 2018 planujemy zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego.

Chcąc wyeksponować wyróżniające nas walory środowiskowe i architektoniczne przywracamy dawną świetność DCR. W chwili obecnej dobiegają końca prace związane z renowacją werandy zachodniej, natomiast w porozumieniu z Panią Marszałek Iwoną Krawczyk w najbliższym czasie zrealizujemy plan rewitalizacji terenów zielonych. Nasz Szpital znajduje się na terenie Miasta Kamienna Góra i jego wizerunek niewątpliwie wpływa na jego postrzeganie.

Sprawę pominięcia zaproszenia naszej Spółki na spotkanie noworoczne traktujemy bardzo poważnie, ponieważ może ona wpływać na relacje z naszymi interesariuszami i wizerunek naszej placówki, o który tak bardzo dbamy wraz ze wszystkimi pracownikami Szpitala. Piszemy ten list otwarty, żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, bo nasza nieobecność może budzić skojarzenia, że to my lekceważymy sprawy społeczności lokalnej nie przyjmując zaproszeń. Prosimy Pana Burmistrza o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem,
w imieniu Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Prezes Zarządu Wiktor Król