Print

DCR Kamienna GóraZ ogromną przyjemnością pragniemy poinformować mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i naszych pacjentów, że Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, dzięki ogromnej  determinacji wielu osób a w szczególności pracowników Placówki  w dniu 27 czerwca 2017 roku  znalazło się w sieci szpitali.

 

Droga do naszego sukcesu, jakim jest wpisanie na listę sieci szpitali w Polce (PSZ) była bardzo złożona i trudna. Dnia 20 kwietnia br. wystosowałem pismo do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu z prośbą o wpisanie nas na tworzoną listę szpitali, pomimo niespełniania przez DCR kryterium wymaganej ilości oddziałów szpitalnych.

Abstrahując od tych działań Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który reprezentuje naszego właściciela, dnia 14.04.2017 wyraził chęć połączenia DCR ze Szpitalem Powiatowym w Kamiennej Górze, jako najbardziej optymalnego rozwiązania służącego rozwojowi obu placówek i dającego 100% gwarancję znalezienia się przez nas w PSZ. O naszych  problemach i proponowanych przez naszego właściciela rozwiązaniach poinformowałem władze powiatu na sesji Rady Powiatu w dniu 25.04.2017 r.

Dnia 11.05.2017 na spotkaniu we Wrocławiu w gmachu Urzędu Wojewódzkiego miałem możliwość osobistego przedstawienia trudnej sytuacji DCR  Panu Konstantemu Radziwiłłowi. Minister z aprobatą ustosunkował się do projektu łączenia dwóch szpitali w Kamiennej Górze, zaznaczając jednocześnie, że jako minister nie może być tu stroną. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor DOW NFZ Pan Andrzej Oćwieja oraz samorządowcy i dyrektorzy szpitali z Województwa Dolnośląskiego. Pozytywnie zaopiniowana przez Ministra idea połączenia nie została jednak zaakceptowana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

Do znalezienia się na liście szpitali niewątpliwie przyczyniła się cała załoga, która rozumiejąc istotę problemu tak  bardzo potrafiła się zjednoczyć. Przede wszystkim było to ogromne zaangażowanie i oddanie sprawie przedstawicieli związków zawodowych, działających w imieniu wszystkich pracowników szpitala. Szczególne podziękowania przekazuję: Pani Wiolettcie Orszulak, Pani Ewie Biroś i Pani Ewie Wachulak-Duszek reprezentującym Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność",  Pani  Katarzynie Rydzak, Pani Dorocie Wielosik i Pani Barbarze Chodkowskiej reprezentującym Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Pani Ilonie Barnik oraz Panu Janowi Sucheckiemu - przedstawicielom Związku Zawodowego Pracowników DCR Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Przez cały czas mieliśmy ogromne wsparcie i przychylność naszych lekarzy.  Za ich determinację, pragnę szczególnie wyróżnić  Panią Małgorzatę Kiwińską, Pana Grzegorza Rozwadowskiego i Pana Krzysztofa Kornaka. Z dużym zaangażowaniem i sympatią spotkaliśmy się ze strony Pana Bogusława Wojtasa Zastępcy Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Jeleniogórskiego, który wspierał nas w naszych działaniach.

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych reprezentujących interesy całej załogi wraz z panem Bogusławem Wojtasem w dniu 23.06.2017 osobiście przestawiali problem naszego szpitala Dyrektorowi DOW NFZ we Wrocławiu. Dyrektor DOW NFZ Pan Andrzej Oćwieja jeszcze w piątek   zapewnił naszych przedstawicieli, że złożył wniosek do Ministra i jest dobrej myśli, jeśli chodzi o jego  akceptację. Nasze dotychczasowe osiągnięcia, potencjał, a przede wszystkim kompleksowość udzielanych świadczeń zdrowotnych zdobyła uznanie Dyrektora DOW NFZ, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Osiągnięty przez nas sukces nie byłby możliwy bez  ogromnego zaangażowania Marszałków Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego i Pani Iwony Krawczyk oraz ich współpracowników: Pani Mireli Biedy - Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, Pana Roberta Adacha - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, oraz Pana Adama Zawady - Dyrektora Departamentu Marszałka

Dziękujemy Panu Konstantemu Radziwiłłowi - Ministrowi Zdrowia za pozytywną opinię w sprawie zakwalifikowania Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. do sieci szpitali.

Serdeczne podziękowania dla setek pacjentów i mieszkańców powiatu kamiennogórskiego za podpisanie naszej petycji.
    
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Wiktor Król