Print

lh

Wszystkie formalności do załatwienia związane z budową domowej oczyszczalni ścieków nie należą do najprostszych. Warto już na etapie planowania i zbierania niezbędnych dokumentów skorzystać z kompleksowej pomocy http://www.traidenis-pol.com – firmy, która zajmuje się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji. Sama inwestycja to przede wszystkim ekologiczne, bezpieczne i wygodne przedsięwzięcie. Po spełnieniu koniecznych wymogów unijnych, krajowych i lokalnych można przystąpić do realizacji budowy.

 

W sieci przepisów
Dwa ważne akty prawne – prawo budowlanemu i prawo wodnemu dokładnie określają wszelkie normy związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Najważniejsze z nich to konieczność zachowania odpowiednich odległości. Drenaż lub studnia chłonna muszą być oddalone o 3 metry od granicy działki i 30 metrów od studni wodociągowej. Jeśli ukształtowanie i rozmiar terenu nie pozwalają na zachowanie tych norm, można zawsze negocjować z właścicielami sąsiednich działek i na przykład zaproponować wspólną inwestycję. Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, to z budowy trzeba będzie zrezygnować.
Najważniejszym kryterium, jakie jest brane pod uwagę przy zdobywaniu pozwoleń na budowę, jest wydajność oczyszczalni. Jeśli ilość zanieczyszczeń nie przekracza 7,5 m³ na dobę, to wystarczy zwrócić się do Starosty Powiatowego i zgłosić budowę. Do wniosku musimy dołączyć takie dokumenty jak opis rodzaju i zakresu robót, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością i rysunki oraz szkice. Żeby uzyskać zgodę na budowę, musimy mieć również pozwolenia, które wynikają z prawa wodnego. Potrzebujemy pozwolenia na wykonanie i eksploatację urządzeń wodnych. Ten dokument również wydaje Starosta po przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami – operatem wodnoprawnym. Warto pamiętać, że tego dokumentu potrzebujemy, jeśli wydajność naszej oczyszczalni przekracza 5 m³.

Oczyszczalnia ścieków – same plusy
Warto zaznaczyć, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to inwestycja na długie lata. To przede wszystkim inwestycja ekologiczna, więc w jakiś sposób idealnie wpisuje się w modę na ochronę środowiska. Jeśli będziemy mieli dobrze wykonaną instalację według http://www.traidenis-pol....zydomowe-oczyszczalnie-nv, to do gleby lub gruntu trafią już oczyszczone niegroźne dla środowiska związki mineralne. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie w Polsce, są pieniądze. Oczyszczalnia na pierwszy rzut oka oczyszczalnia jest droższa w budowie niż szambo, to już po kilku latach ten nakład finansowy się zwraca, a dalej to już tylko korzystamy z uroków inwestycji. To ogromna wygoda, gdy nie trzeba myśleć o wywożeniu nieczystości z szamba, a tym samym stałym ponoszeniu kosztów eksploatacji.