aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 x 17 18 19 20

pupW związku z realizacją w 2017r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)” w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności:

 

- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z możliwości skierowania do odbycia 6 miesięcznego stażu, szkolenia zawodowego, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub bonu na zasiedlenie.

Z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy II oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający określoną formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Skorzystaj z możliwości aktywizacji – zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy!!!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pup stopka