aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 x 17 18 19 20

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej GórzeSzanowni Państwo
Pragniemy gorąco podziękować za tak liczne przybycie do naszego Szpitala 31 maja b.r. na zaproszenie wszystkich związków zawodowych działających w naszej Spółce – Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników DCR Sp. z o.o., Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Pracowników i Zarządu Spółki.

 

Dziękujemy za przybycie naszego właściciela, reprezentowanego przez Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwonę Krawczyk, Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego Bożenie Ziemiańskiej, wraz z radnymi: Adamem Krokiem, Dariuszem Kurowskim, Stanisławem Szmajdzińskim, Franciszkiem Walką, Ryszardem Zawieruchą.

Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele wszystkich samorządów:  Ewa Kocemba – Burmistrz Miasta Lubawki, Wanda Zabiegło – Przewodnicząca Rady Miasta Lubawki, Patryk Straus – Wójt Gminy Kamienna Góra, Henryk Różański – Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra, Arkadiusz Wileński – Sekretarz Miasta Kamienna Góra, oraz przedstawiciele mediów.

Szczególne podziękowania składamy przybyłym Pracownikom Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Na spotkaniu zostały szeroko przedstawione zagadnienia związane z problematyką sieci szpitali w aspekcie funkcjonowania DCR Sp. o.o. oraz propozycje Zarządu Województwa Dolnośląskiego wystosowane do Starosty Jarosława Gęborysa w dniu 20 kwietnia 2017 r. dotyczące połączenia obu kamiennogórskich szpitali.

Przedstawiona na spotkaniu prezentacja dostępna jest na naszej stronie internetowej  www.dcr.org.pl.

Zapisy ustawy o tzw. sieci szpitali, która weszła w życie dopiero 4 maja 2017 r. powodują, że DCR Sp. z o.o. nie ma zapewnionego stabilnego finansowania na przyszłość. Ustawodawca nie uwzględnił w sieci takiego typu szpitali jakim jest DCR Sp. z o.o. Nie jest jeszcze znana ostateczna treść rozporządzenia szczegółowo określająca, które szpitale wejdą do sieci.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o podjętych w kwietniu b.r. działaniach Marszałków Województwa Dolnośląskiego mających na celu zabezpieczenie w przyszłości dobrego funkcjonowania naszej Spółki. Uznaliśmy, że spośród różnych propozycji dotyczących zabezpieczenia działalności DCR Sp. z o.o. wariant połączenia z kamiennogórskim Szpitalem Powiatowym jest najbardziej optymalny oraz efektywny, zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i pracowników obu jednostek.

W pismach z dnia 20 kwietnia 2017 r., 15 maja 2017 r., 31 maja 2017 r. oraz 2 czerwca 2017 r. skierowanych na ręce Starosty Powiatu Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego nasz właściciel przekazał konkretne propozycje dotyczące połączenia szpitali oraz wynikające z tego korzyści.

Wśród propozycji wystosowanych przez Marszałka znajduje się m.in. poprawa warunków płacowych dla pracowników PCZ, poprzez przejście na regulamin wynagradzania DCR, co oznacza m.in. dodatek do wynagrodzenia w postaci wysługi lat, nagrody jubileuszowe, 3-miesięczne odprawy emerytalne (zamiast dotychczasowej miesięcznej obowiązującej w PCZ) oraz większy pakiet świadczeń socjalnych.

Ponadto Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadeklarował chęć dokapitalizowania nowopowstałej Spółki. Szpital Powiatowy zyska w ten sposób szansę na realizację nowych inwestycji, a tym samym dalszy rozwój. W latach 2015-2016 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji decyzją Radnych i Zarządu Województwa Dolnośląskiego zostało dokapitalizowane kwotą ponad 4 mln zł, które są przeznaczone na inwestycje, m.in. zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Oprócz pism kierowanych do Starosty, mieliśmy możliwość uczestniczenia w bezpośrednich spotkaniach z Marszałkami. 16 maja 2017 r. w siedzibie Spółki przedstawiciel właściciela – Wicemarszałek Iwona Krawczyk spotkała się ze wszystkim pracownikami Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

Dnia 25 maja 2017 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze spotkanie  przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Marszałka  Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Iwonę Krawczyk z przedstawicielami Powiatu Kamiennogórskiego reprezentowanego przez Starostę Jarosława Gęborysa i Wicestarostę Małgorzatę Krzyszkowską.

Po zakończonych rozmowach Marszałkowie spotkali z całą kadrą kierowniczą DCR Sp. z o.o., przekazując informacje o odbytych rozmowach. Potwierdzono, że Województwo Dolnośląskie ma zamiar dokapitalizować połączone szpitale. Tym samy wzrośnie ranga Szpitala Powiatowego oraz poprawią się warunki leczenia hospitalizowanych tam osób. Po połączeniu właścicielami nowopowstałej jednostki będzie zarówno Województwo Dolnośląskie jak i Powiat Kamiennogórski, proporcjonalnie do wielkości wniesionego majątku zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedstawiamy Państwu nasze argumenty za połączeniem szpitali i przeciwko.
Argument za połączeniem szpitali :
- zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu poprzez nowe inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny
- zakwalifikowanie DCR do sieci
- zapewniony kontrakt z NFZ na cztery lata
- solidne finansowanie obu połączonych szpitali
- efekt synergii
- możliwość pozyskania wkładów własnych na programy unijne od Województwa Dolnośląskiego
- utrzymanie miejsc pracy
- lepsze warunki płacowe dla pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia
- objecie pracowników PCZ pakietem socjalnym obowiązującym w DCR
- kontrola ze strony dwóch organów samorządowych
- ekonomia skali

Argumenty przeciwko połączeniu szpitali:
- brak

Wiemy, że czas na podjęcie decyzji jest bardzo krótki. Wierzymy jednak, że dojdzie do ich podjęcia, co zapewni obu naszym szpitalom perspektywy rozwoju i da gwarancję stabilnego funkcjonowanie w przyszłości dla dobra Pacjentów i mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze