aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji - Kamienna Góra

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego

 

Szanowni Państwo
My pracownicy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w obliczu nadchodzących zmian systemowych w służbie zdrowia, wyrażamy swój ogromny niepokój o dalsze losy naszej jednostki, która według ustawowych kryteriów nie kwalifikuje się do planowanej sieci szpitali. Powyższe  nie gwarantuje nam płynności finansowania, co niewątpliwie przyczyni się do znacznych ograniczeń w zakresie i jakości świadczonych usług medycznych, a także docelowo działalności szpitala.

 

Jak Państwo wiecie, głównym celem  naszej placówki jest leczenie i przywracanie sprawności pacjentów. Realizowane w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej procedury wyróżniają nas spośród innych szpitali w kraju, co niewątpliwie promuje nasz powiat.

Drodzy Państwo nasza instytucja to również pracownicy. Obecnie jest nas ponad dwustu. Nie kryjemy, że zaistniała sytuacja jest dla nas dalece niekomfortowa, wynikająca z obaw  o dalsze istnienie i utratę miejsc pracy. Nasze codzienne niepokoje przekładają się na ogromny dyskomfort członków naszych rodzin, którzy boją się destabilizacji sytuacji życiowej.

Ponadto ze względu na dość szerokie rozpropagowanie w środkach masowego przekazu tematu sieci szpitali, niekrytą troskę i obawy o dalszą możliwość korzystania ze świadczeń w specjalistycznym szpitalu, wyrażają nasi pacjenci. Chorzy obawiają się utraty dostępności do leczenia ortopedycznego, rehabilitacyjnego, czy też reumatologicznego; co w przypadku likwidacji DCR zmusiło by ich, do korzystania ze świadczeń w innych odległych ośrodkach, np. Jeleniej Górze lub Wałbrzychu. Dla większości pacjentów stanowiłoby to ogromne utrudnienie, bądź też przyczyniło do konieczności zaprzestania leczenia.

Ich oczekiwania nakierowane są na kompleksowość świadczonych usług, co jest możliwe poprzez stworzenie silnej, stabilnej i dobrze prosperującej jednostki szpitalnej, która mogłaby powstać dzięki połączeniu kamiennogórskich szpitali, dysponujących ogromnym potencjałem kadry medycznej. Nadmieniamy, że dotychczasowa wieloletnia, szeroko pojęta współpraca, była i jest szczególnie istotna w sytuacjach awaryjnych. Połączenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji z Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, stanowiłoby spełnienie oczekiwań pacjentów, pracowników, a przede wszystkim mieszkańców Kamiennej Góry i powiatu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do połączenia się kamiennogórskich szpitali co zagwarantuje obu jednostkom stabilizację  i  rozwój na przyszłość. Żeby to nastąpiło potrzebne jest powzięcie uchwały Rady Powiatu o zgodzie na połączenie do dnia 19.06.2017 roku!

Po tym terminie szpital nasz zostanie poza siecią co najmniej na okres czterech lat, co może mieć katastrofalne skutki dla pacjentów, pracowników i mieszkańców powiatu.

Pracownicy
Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze