aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via lh

O konieczności wykupowania polis chroniących nieruchomości powszechnie zaczęto mówić w 1997 roku, kiedy to powódź zniszczyła tysiące mieszkań oraz domów, a powodzianie pozostali bez dachu nad głową i środków na jego odbudowę. Wielu Polaków solidaryzowało się z ich nieszczęściem i wspierało ich finansowo, niemniej nie byłoby to potrzebne, gdyby domy i mieszkania powodzian były ubezpieczone.

Co gwarantuje ubezpieczenie nieruchomości?

Wykupując ubezpieczenie nieruchomości, zyskuje się gwarancję otrzymania odszkodowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, których skutkiem jest zniszczenie lokum. Dotyczy to pożaru, zalania, powodzi, zniszczenia mienia na skutek awarii instalacji elektrycznej lub uderzenia pioruna, uszkodzenia dachu przez wiatr czy też kradzieży z włamaniem. Home insurance chroni zatem przed większością wypadków, których skutkiem jest niemożność mieszkania w zniszczonej nieruchomości i konieczność jej szybkiego wyremontowania bądź – w skrajnych przypadkach – wyburzenia i wzniesienia nowego domu.

Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie wielkości zniszczeń, kosztów ich usunięcia, jak również maksymalnej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać wartości nieruchomości, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty zawyżonego odszkodowania pomimo płacenia znacznie wyższej składki rocznej bądź miesięcznej.

Odszkodowanie jest wypłacane, jeśli wystąpi zdarzenie objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli dojdzie do nieobjętego ochroną wypadku, który doprowadzi do zniszczenia mieszkania bądź znajdującego się w nim sprzętu, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, pomimo powstania szkód. Z tego powodu należy rozsądnie wybierać ilość zdarzeń, przed którymi chroni polisa, by mieć pewność, że jej zakres będzie wystarczający.

Polisa ze zniżką

W Polsce nie ma powszechnego obowiązku ubezpieczania nieruchomości. Wymaga się tego jedynie od osób, które kupują mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny – w takich przypadkach zakup polisy i jej cesja na bank są warunkiem udzielenia kredytu. Polisa musi być wykupowana przez kredytobiorcę i cedowana na bank przez cały okres spłaty zadłużenia. W przypadku regularnego wykupowania ubezpieczenia nieruchomości można liczyć na wysokie zniżki – dotyczy to zarówno kredytobiorców, jak i pozostałych klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Zniżki mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent początkowej wysokości składki, jeżeli przez cały okres poprzedniego ubezpieczenia nie dojdzie do żadnego zdarzenia.