Print

Zarząd LKS „Lesk” Sędzisław informuje, że wzorem lat poprzednich, na mocy porozumienia zawartego z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kamiennej Górze, istnieje również i w tym roku możliwość przekazania, za pośrednictwa tej Organizacji, 1% swojego podatku  na rzecz Naszego Klubu!

Warunkiem przekazania pieniędzy dla Lesku będzie wpisanie w składanym zeznaniu rocznym, przy dokonywaniu odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego, numeru KRS Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kamiennej Górze, tj.: 0000071165. Aby jednak pieniądze trafiły właśnie do nas niezbędne jest wpisanie celu szczegółowego,  czyli: LKS „Lesk” Sędzisław. Uwaga! Nie wpisanie celu szczegółowego spowoduje, że pieniądze nie trafią do Lesku!

Wszyscy wiemy jak ważna jest dla Lesku każda złotówka, zatem bardzo prosimy o rozważenie odpisu na naszą rzecz! Za każdą złotówkę jesteśmy bardzo wdzięczni!

Jeszcze jedna ważna informacja. Wbrew krążącym, bzdurnym mitom przekazany 1%  na rzecz organizacji pożytku publicznego NIE POMNIEJSZA KWOTY EWENTUALNEGO ZWROTU PODATKU Z URZĘDU SKARBOWEGO!