aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 22 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II d ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody regionu” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 16 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas III d i III e ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody regionu” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 20 czerwca 2017 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę szlakami turystycznymi Masywu Ślęży. Młodzi miłośnicy turystyki pieszej wzięli udział w cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych ph. „W harmonii  przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 13 maja 2017 roku członkowie Szkolnych Kółek Historycznych działających przy kamiennogórskich szkołach podstawowych wzięli udział w bardzo interesującej terenowej lekcji muzealnej kontynuując tegoroczny cykl poznawania historii naszego regionu w ramach projektu :Szlakami miejsc pamięci”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 18 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to trzecia z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców powiatu do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. via PTSM-JR

W dniu 10 maja 2017 r. uczniowie dwóch klas – III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej tegorocznej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 19 maja 2017 roku uczniowie klasy II b, a następnie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, korzystając z bardzo ładnej, słonecznej pogody, uczestniczyli w terenowej lekcji przyrody przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrodnicze naszego regionu” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 11 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II e oraz II f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Dorota Wojnarowicz. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. via PTSM-JR

W dniu 17 maja 2017 roku w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie uczestniczyli uczniowie dwóch klas IV a oraz IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Była to szósta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. via PTSM-JR

W dniu 8 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II c ze Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to piąta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.