Print

Kamienna Góra - Centrum KulturyCentrum Kultury informuje, że od 15. maja b.r. stałe formy pracy merytorycznej zostają tymczasowo zawieszone. O nowej organizacji pracy placówki poinformujemy w sierpniu bieżącego roku.

 

Tymczasowa siedziba Centrum Kultury od 15 maja – budynek MCKF w Kamiennej Górze, ul. Ściegiennego 11.

Centrum Kultury w Kamiennej Górze informuje plastyków powiatu kamiennogórskiego, że w bieżącym roku, w związku z kapitalnym remontem siedziby placówki, nie odbędzie się Przegląd Twórczości Ziemi Kamiennogórskiej PREZENTACJE.