aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Krzysztof Mróz

Wczoraj wicepremier Jarosława Gowin zapowiedział rządową pomoc dla gmin górskich. Wsparcie dla samorządów ma być realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Będzie mogło na nie liczyć ponad 200 gmin położonych na terenach górskich. Pomoc będzie dostępna w dwóch instrumentach na łączną kwotę ok. 1 mld złotych. Po pierwsze rząd zrekompensuje gminom 80 proc. utraconych przychodów z tytułu umorzonego podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. „Sami przedsiębiorcy z branży turystycznej wskazywali podatek od nieruchomości jako jedno z największych obciążeń jakie muszą ponosić w dobie pandemii, dlatego chcemy zachęcić samorządy do zwalniania z tego podatku poprzez rekompensowanie im braku wpływów z tego tytułu.” – powiedział senator Krzysztof Mróz, członek senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

Jako gminy górskie zakwalifikowane zostały wszystkie gminy powiatu kamiennogórskiego. 

Drugim instrumentem pomocy jest sfinansowanie przez rząd inwestycji w gminach. Otrzymane środki będą mogły zostać przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami, w szczególności z budową, rozbudową, przebudową i modernizacją infrastruktury turystycznej oraz komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych. Wysokość wsparcia będzie zależna od wydatków inwestycyjnych z maksymalnym limitem 8 mln zł dla każdej gminy. „W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyznaczono osobną pulę środków na wsparcie inwestycji w gminach górskich.” – dodał senator Krzysztof Mróz

Dla samych przedsiębiorców pomoc przewidziana jest w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, na którą wnioski można będzie składać już od 15 stycznia br. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję w wysokości 18 tys. zł (przy spadku przychodów od 30% do 60%) lub 36 tys. zł (spadek przychodów powyżej 60%) na każdego zatrudnionego pracownika pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez rok. Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres od 01.11.2020 do 30.04.2021.

„Po otrzymaniu zgody z Komisji Europejskiej na udzielanie pomocy dla polskich przedsiębiorców, uruchamiamy, już od 15 stycznia, szeroką pomoc wynoszącą ponad 13 mld zł na dofinansowanie miejsc pracy oraz innych kosztów w branżach najbardziej dotkniętych skutkami epidemii.” – powiedział senator Krzysztof Mróz.

 

REKLAMA

ds21