aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1% podatku dochodowego można przekazać na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bez względu na to, któą jednostkę chcemy wesprzeć w odpowiednim polu wpisujemy ten sam numer KRS 0000116212

w polu Cel szczegółowy należy wpisać nazwę jednostki np. OSP w Lubawce.Wpisać można dowolną jednostkę.

W przypadku OSP w Pisarzowicach warto dopisać "gmina Kamienna Góra". Jednostka OSP istniej bowiem również w Pisarzowicach koło Lubania.