aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

1% podatku dochodowego można przekazać na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bez względu na to, któą jednostkę chcemy wesprzeć w odpowiednim polu wpisujemy ten sam numer KRS 0000116212

w polu Cel szczegółowy należy wpisać nazwę jednostki np. OSP w Lubawce.Wpisać można dowolną jednostkę.

W przypadku OSP w Pisarzowicach warto dopisać "gmina Kamienna Góra". Jednostka OSP istniej bowiem również w Pisarzowicach koło Lubania.